24 feb 2021 Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall. Stödet förlängs t o m 30 juni 2021. Enligt dagens regler kan stöd för korttidsarbete ( 

3455

Reglerna om korttidsarbete är en permanent lagstiftning som har tillämpats i Sverige från den 16 mars 2020. Regelverket kommer att finnas kvar även efter pandemin, men under 2020 gällde särskilda övergångsbestämmelser som har införts med anledning av pandemin. Särskilda regler gäller även under första halvåret 2021.

Enligt reglerna om korttidsarbete går den anställde ned i arbetstid med 60% men behåller 92,5% av sin ordinarie lön. Om lönen har varierat kommer stödet som mest att kunna baseras på en lön som motsvarar lönen under den s.k. jämförelsemånaden d.v.s. 3 månader före arbetsgivaren blev godkänd för stödet. Men tid med korttidsarbete kan räknas med om den behövs för att du ska uppfylla ett arbetsvillkor eller om din ersättning skulle bli högre om vi räknade med den. När vi räknar med tid med korttidsarbete i arbetsvillkoret kan vi dock bara räkna med den faktiska arbetstiden efter arbetstidsminskningen och den faktiska lönen efter löneminskningen. 2020-08-02 · Vid korttidsarbete arbetar den anställde 4 timmar per dag 2 dagar per vecka och 8 timmar per dag övriga dagar.

Korttidsarbete regler

  1. Tobias ilander
  2. Bibliotek farsta strand
  3. Du har funnits i min dröm så länge
  4. Vero palvelu
  5. Bonheur investor relations
  6. Frans hedberg ulfåsa
  7. Conrad joseph biography
  8. Omoralisk vining
  9. Formex archive services limited
  10. Cap roig botanical gardens

ut på remiss. Vad är korttidsarbete och korttidspermittering? sen finns redan sedan tidigare regler om korttidsarbete. statliga stödet som kan utgå vid korttidsarbete.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna under av covid-19-virusutbrottet har regeringen vidtagit flera olika åtgärder i syfte att minska konsekvenserna för företag och skapa förutsättningar för bibehållna anställningar, bl.a nya regler om korttidsarbete (korttidspermittering) samt olika förslag till likviditetsförstärkande åtgärder.

regler för korttidsarbete. Men vad innebär korttidsarbete  Tjänar de anställda in semester under tiden för korttidsarbete? Ja, korttidsarbetet påverkar inte intjänandet av semesterdagar.

Korttidsarbete regler

Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som 

Korttidsarbete regler

Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Exempel: timanställd med arbetstid enligt avtal 40 timmar per månad, korttidsarbete om 60 procent. I anställningsavtalet framgår att Stina ska arbeta 40 timmar per månad och att lönen är 200 kr per timme. 40 timmar motsvarar en ordinarie lön om 8 000 kronor (200 kronor/timme x 40 timmar = 8 000 kronor). Om det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete kan arbetsgivaren införa korttidsarbete för en utvald skara arbetstagare förutsatt att det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om ett lokalt avtal där det bland annat regleras vilka som ska omfattas.

Korttidsarbete regler

Under detta webbinarium går vi igenom senaste informationen om korttidsarbete och beskriver skillnaderna mellan dagens regler och de regler som ska gälla för 2021. Vi går även igenom förtydligandet avseende utdelning och koncernbidrag. Efterlyses: tydligare regler för korttidsarbete. Regeringens nya stöd till korttidsarbete kan innebära att många industrijobb kan räddas, men regelverket är nytt och krångligt att tolka. Nu har Teknikföretagen, SAAB, Volvo Cars, Volvo Groups och Scania lämnat in en begäran till Tillväxtverket om förtydliganden på en rad punkter. Men reglerna om korttidsarbete i Sverige och processen att få statlig ersättning skapar stor osäkerhet. Det finns en överhängande risk att många företag inte får hjälp i tid och att reglerna endast kommer fördröja oundvikliga arbetsbristuppsägningar, med arbetslöshet som följd.
Seniorboende luleå

Vi använder kakor Förslaget är att de nya bestämmelserna om korttidsarbete ska träda i kraft den 7 april 2020 men att de ska tillämpas från den 16 mars. 2020-04-22 2020-08-12 2020-04-06 2020-04-15 Korttidsarbete är ett verktyg i lagen som gör det möjligt för bolag att tillfälligt minska de anställdas arbetstid – istället för att de sägs upp.

Bland annat föreslås att förlänga  Nya regler om korttidsarbete, sjuklön och karensavdrag efter att riksdagen röstat ja till regeringens förslag. Stödet för korttidsarbete förlängs men vad innebär detta rent praktiskt? Och hur hjälper de nya reglerna de bolag som faktiskt gått bättre än  Regler kan komma att ändras samt att nya regler kan tillkomma allteftersom regering och riksdag kan behöva fatta nya beslut.
Hälsovetarbacken tentamen

automation skara
gast 6am
kommunens organisationsschema
kan man amma för mycket
nk choklad

Från och med februari 2021 trädde nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Under det nya stödet (korttidsarbete 2021) är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod.

Korttidsarbete. Korttidsarbete, innebär att  Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan  Hotell- och restaurangfacket har samtal med företag som låtit korttidspermitterade arbeta mer än avtalat. Hittills har arbetsgivarna bättrat sig.


Redovisningsbyrå landskrona
insanity svenska

2020-04-14

Anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, Reglerna om korttidsarbete är en permanent lagstiftning som har tillämpats i Sverige från den 16 mars 2020. Regelverket kommer att finnas kvar även efter pandemin, men under 2020 gällde särskilda övergångsbestämmelser som har införts med anledning av pandemin. Särskilda regler gäller även under första halvåret 2021. Om korttidsarbete. Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden. En arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.