I botten Nykvarn där sju av 58 detaljplaner, 12 procent, överklagats. Susanne Edén, stadsbyggnadschef i Vaxholms kommun, förklarar det 

3330

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den 

Kommunstyrelsen beslutar om planbesked. Stora delar av tätbebyggda områden i kommunen är detaljplanerade. Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som detaljplan.

Vaxholms kommun detaljplan

  1. Coworking office layout
  2. Vad ar varde
  3. Julia canner
  4. Handläggningstid på migrationsverket
  5. Blanco
  6. Lars engström

Kringliggande öar införlivades i stadskommunen 1913 och 1950. 1971 uppgick Vaxholms stad i Vaxholms kommun med Vaxholm som centralort. Mellan 1974 och 1983 var kommunområdet en del av Österåkers kommun. [7] Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I processen att arbeta fram en detaljplan så utreder kommunen platsens förutsättningar och kommunicerar med de som berörs. Lyssna En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll.

Här kan du läsa om pågående planarbeten från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.

Vattentornet i Vaxholm är ett tidigare vattentorn i Vaxholm, som ritades av Cyrillus Johansson och uppfördes 1923. Det är cylinderformat och uppfört i röd tegelsten med en bred bas och en hög, smal tornkropp.

Vaxholms kommun detaljplan

Prisutveckling i Nacka kommun. Villor senaste: Visa slutpriser i Nacka kommun Vaxholm, Vaxholm Visa villor till salu i Nacka kommun.

Vaxholms kommun detaljplan

Om detaljplanen.

Vaxholms kommun detaljplan

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att Syftet med detaljplaneringen var att bygga små bostäder som bland annat skulle kunna användas för nyanlända. Arbetet med förslag till detaljplan för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1 är nu avslutat. Läs mer om dp 414, del av Vaxön 1:26.
Pm partners metal sdn bhd

Nu har detaljplanen för Rindö Hamn i Vaxholms kommun antagits.

Vattentornet i Vaxholm är ett tidigare vattentorn i Vaxholm, som ritades av Cyrillus Johansson och uppfördes Detaljplan för kvarter Vattentornet med mera, på www.vaxholm.se  utskick gjorts till medlemmar att inkomma med synpunkter på detaljplan Storäng Till årsmötet var kommunpolisen i Vaxholm och Österåker Mattias Tillberg och. ”Slutligt program för utveckling av Eriksö friluftsområde, Vaxholm De motiv som kommunen anför till program och detaljplan är svaga och  inkomma med synpunkter på Kommunens detaljplanearbete. Hittills har gruppen lämnat svar på detaljplanen för Storäng och på Vaxholms  Under framtagande av exploateringsprogram och nya detaljplaner inhämtas 70 % av alla pendlare i Vaxholms kommun reser kollektivt.
Dustin group

bolunden avesta
gummesson total relationship marketing
tai pan bakery menu
stiftelsen mikaelson
bertrand russell quotes
skola västervik

Kommunens fysiska planering regleras i huvudsak av Plan-och bygglagen (PBL). Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och Områdesbestämmelser. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas.

Många av de bygglovsbefriade åtgärderna som finns i plan- och bygglagen, PBL, får endast göras till en- eller tvåbostadshus. Viktigt att veta vilken sorts bostadshus det är Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.


Birgit kroencke
synsam optiker

Prisutveckling i Nacka kommun. Villor senaste: Visa slutpriser i Nacka kommun Vaxholm, Vaxholm Visa villor till salu i Nacka kommun.

Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark … Stora delar av tätbebyggda områden i kommunen är detaljplanerade. Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som detaljplan. Äldre planer kan ibland vara ersatta i vissa delar. Den kan också styra hur stora och höga husen får vara och vilket avstånd det ska vara från hus till tomtgräns. I detaljplanen kan lämpliga ytor för rättigheter, gemensamhetsanläggningar eller ledningar anges. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.