Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret 

531

detaljplan för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner. Beskrivning av ärendet Förbifart Stockholm är en nord-sydlig förbindelse som planeras att gå mellan Kungens kurva i syd och Häggvik i norr. Syftet med förbindelsen är enligt Trafikverket att knyta samman de …

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner. Detaljplan Planen gör att arbetsplanen för Förbifart Stockholm kan bestämmas genom att upphäva delar av gällande detaljplaner utmed sträckan Vårby backe och Bredängs trafikplats.

Detaljplan förbifart stockholm

  1. Skatteverket kista oppet tider
  2. Patofysiologiska orsaker till andfåddhet

Längs vägen kommer det finnas åtta trafikplatser. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv. Tvärförbindelse Södertörn knyter samman Stockholmsregionens stadskärnor Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad.

E4 Förbifart Stockholm Öppna; E4 Häggvik-Rotebro, kapacitetsförstärkning - utbyggnad till fyra körfält Öppna; E4 passage Arlanda Öppna; E4, Hölö-Järna, byte av bro E4, Norrtull–Kista Öppna; E4, Norrtull-Kista, ny gång- och cykelväg Öppna; E4, ny passage för Tvärbanan till Helenelund Öppna

I direkt anslutning till Johannelunds tunnelbanestation och påfart till Förbifart Stockholm. Beräknad projekttid: Färdig detaljplan sommaren 2017. Byggtid 3-5 år.

Detaljplan förbifart stockholm

Filmen beskriver hur Trafikverket planerar att bygga Förbifart Stockholm. Mer information på Trafikverkets webbplats. https://www.trafikverket.se/forbifartst

Detaljplan förbifart stockholm

Stockholm växer mer än någonsin. Inom ett par år är vi en miljon invånare. Den snabba utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Stockholm. Vi expanderar, renoverar och bygger ihop så att du och alla andra får förutsättningar att jobba, leva och åka dit ni ska. Målet med detaljplanen Saima 1 med flera är att möjliggöra nya bostäder, förskolor, verksamheter och skola i Akalla och Husby.

Detaljplan förbifart stockholm

En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner. Detaljplan Planen gör att arbetsplanen för Förbifart Stockholm kan bestämmas genom att upphäva delar av gällande detaljplaner utmed sträckan Vårby backe och Bredängs trafikplats. Vägområdet för E4/E20 kommer att regleras av arbetsplan precis som idag. Planområdet berörs av riksintresse för kommunikation, Förbifart Stockholm. I detaljplan för Förbifart Stockholm finns en begräns-ning av möjligheten att schakta under ett visst djup. Dessa be-stämmelser överförs till denna plan.
Exportdeklaration tullverket

Planering för Slussens ombyggnad har pågått under många år och 2011 antogs en ny detaljplan för området. 2016 startade byggnadsarbeten som beräknas vara klara år 2025. En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund.

Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter.
Sjukanmalan ostra gymnasiet

hogskolan vast biblioteket
tjänstepension itp 1 procent
nexstim oyj stock
vatska flygplan
enkla jobb utomlands

Området har ett gyllene läge mitt i Stockholms och Mälardalens nya trafiknod där tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg kommer att mötas samtidigt som E18 och Förbifart Stockholm passerar strax utanför, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet i Järfälla. Förslaget till detaljplan omfattar i korthet:

Tvärförbindelsen och förbifarten kommer att mötas vid området strax norr om Vårbybron i Fittja. I och med det behöver Vårbybron breddas samt nya på- och Förbifart Stockholm är en påbörjad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm.Leden kommer att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Stockholm växer berättar om hur Stockholm utvecklas när vi blir fler som bor här och ger en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm nu och framöver.


Registreringsnummer eget navn
komma tillhanda

Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm Trafikplatsen sedd från norr. Vägområdet breddas jämfört med idag. Förbifart Stockholm går söderut bort mot Akalla nedsänkt i ett tråg. Av- och påfart till Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm Av- och påfart till Förbifart Stockholm Tunnel 16,5 km Tunnel 1,8 km Förbifart Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga 2 till Beskrivning, Kommunala planer som berörs 3(16) FS1 / M:\AP\T_Vagutformning\ARBETE\07_Beskrivningar-Beräkningar\0T070001.doc / UTSTÄLLELSEHANDLING / 2011-05-05 / / (Utskriven 2011-05-05 11:28) planen för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner eller arbets-planen för Förbifart Stockholm. Stockholms läns museum Bakgrund Stockholms läns museum lämnar härmed synpunkter på ovan nämnda detalj-planeförslag. Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv. Förslag till detaljplan. Planförslaget ska göra det möjligt att bygga ett brandgasschakt för Förbifart Stockholm. Byggnaden placeras i anslutning till befintlig arbetstunnel som ansluter till Förbifart Stockholm och mynnar vid Sätra varv.