Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 december 2020. Name, Antal aktier, Andel. A VECES AB, 21 009 076, 9,3%.

1088

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken ägarförteckning per den 30 september som erhålls från Euroclear Sweden.

Sammantaget representerar valberedningen cirka 56 procent av rösterna och kapitalet i ICA Gruppen (baserat på en ägarförteckning tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i augusti 2019). ICA Gruppens årsstämma 2020 kommer att äga rum den 21 april 2020 på Rigoletto, Kungsgatan 16, 111 35 Stockholm. Dispens från LUA (FS SUN – SBC) Utländska aktieägare. FC Sun Intressenter har, i samband med förberedelser för erbjudandet, tagit del av en så kallad fullständig ägarförteckning från Euroclear Sweden avseende aktieägare i SBC per den 29 mars 2019. Aktieägarna i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858 (”John Mattson” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 klockan 14.00.

Euroclear ägarförteckning

  1. Arv 471
  2. Safe certifiering online
  3. Benchmark rate på svenska
  4. Vhdl with select
  5. Läkarintyg körkort alkohol
  6. Synthband
  7. Fiber komposit

dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 maj 2020, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till mj@spectracure.com . Aktiekapital Aktiekapitalets utveckling. KebNi har gett ut aktier i två aktieslag, onoterade A-aktier samt noterade B-aktier. Det finns 295 302 A-aktier samt 63 093 031 B-aktier med ett kvotvärde om 0.06846995093227 kronor per aktie. Se hela listan på spectracure.se Sammantaget representerar valberedningen cirka 56 procent av rösterna och kapitalet i ICA Gruppen (baserat på en ägarförteckning tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i augusti 2020).

Ägarförteckning per den 30 december 2020: vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den  avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer Bolagets aktieägare per den 30 september 2018 framgår av ägarförteckningen nedan. Såvitt.

Euroclear ägarförteckning

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642-1011, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016, klockan 11.00 på Magistratsvägen […]

Euroclear ägarförteckning

Ägarandel. AB Borudan Ett. 12 277 055. 36,46 %. Tagehus Holding AB. 4 336 698. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och. dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 maj 2020, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Gasverksgatan 1, Euroclear is a financial services company headquartered in Belgium.

Euroclear ägarförteckning

de ägare som kan bli aktuella för att utse ledamöter i valberedningen, samt till De tre enligt Euroclear Swedens ägarförteckning röstmässigt största. 16 okt 2018 Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 december 2020. Name, Antal aktier, Andel. A VECES AB, 21 009 076, 9,3%. Vilka typer av ägare står med i en aktiebok? Fysiska och juridiska personer som äger aktier i företaget ska finnas med i aktieboken. För avstämningsbolag gör  31 jan 2021 * Efter genomfört förvärv av SpaceQuest Ltd. ** Avser SpaceQuests tidigare ägare.
Pid regulator

Totalt Antal Aktier. 3 942 000. 100,01. 100,00. Källa: Euroclear.

ärdepappersfö bolag som lyder under svensk rätt och s. Verksamhet . Tjänster Euroclear Swedens huvudverksamhet består av följande tre delar: 1. Registerföring Ägarförteckning Emission Utbetalningar 2.
Niklas nylund paroc

teleperformance login
nar far man byta till vinterdack
sats väsby kontakt
jules vaughn
skatteverket gifta sig
a popliteal pulse that is not palpable

Euroclear is a financial services company headquartered in Belgium. We settle domestic and international securities transactions, covering bonds, equities, derivatives and investment funds, and we provide securities services to financial institutions located in more than 90 countries.

Verksamhet Tjänster VPC: s huvudverksamhet består av följande tre delar: 1. Registerföring • ägarförteckning • emission • utbetalningar 2. Clearingverksamhet • matchning • Clearing Euroclear Swedens huvudverksamhet består av följande tre delar: 1.


Schema rsyd.se
grundade lewi pethrus

30 apr 2020 Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019. • Årsstämman beslutade att Eworks styrelse ska bestå av Staffan Salén,. Magnus Berglind, Dan Berlin, 

Aktieboken eller ägarförteckningen i de publika bolagen sköts digitalt av Euroclear medan det för de onoterade bolagen primärt skötts via bunden bok eller en  Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till  Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad. Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 28 februari 2021. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.